Tên anh họ mất nết nhìn trộm em gái móc lồn rồi vào đụ, dịp nói vào, anh họ đã thưa với em gái rồi, bệnh thì cứ nghỉ vài hôm, em gái xốc xốc lo đi dạy, có ngày gió máy gục tại chỗ cũng nên, em gái ngước nhìn anh họ, vlxx sao cái thằng càng ngày càng ra vẻ cụ non, em gái tủm tỉm cười, cậu bé lại nghĩ em gái nhạo bang anh họ nên chêm thêm, ấy, anh họ nói vậy mà đúng đấy, lắm người cứ cậy mình có sức, lơ là để khi suy sụp mới sợ, em gái phải bảo, biết rồi, nói mãi, cậu ta mới chịu im, em gái giục anh họ, anh họ đi ngủ đi, em gái không sao đâu, đừng thức cả hai đâm cả nhà cùng mất sức, anh họ ta…