Đóng gạch siêu phẩm gái xinh hàng ngon Suzuhara Emiri kích thích vãi, Suzuhara Emiri có vẻ băn khoăn, hình ảnh đứa bé quấy rầy tâm trí Suzuhara Emiri, làm gì Suzuhara Emiri cũng thấy lóng ngóng, sex loạn luân quên trước quên sau, Suzuhara Emiri lấy bài ra chấm, không tập trung tư tưởng được nên chỉ đọc vài tập lại xếp đó, Suzuhara Emiri định tới khuya khi tâm hồn lắng đọng lại sẽ chấm tiếp, thằng bé thấy Suzuhara Emiri như vậy thì càng sợ nên lăng xăng hỏi Suzuhara Emiri có cần gì thì Suzuhara Emiri gắt toáng lên, thét rồi Suzuhara Emiri phải hối anh đi nằm đi và để mặc Suzuhara Emiri chấm bài, một loáng sau thì nhịp thở đều của thằng bé đã vọng lại chỗ Suzuhara Emiri, nhưng Suzuhara Emiri thì vẫn lử đử lừ đừ…